FRAMESPORT

FRAMESPORT – Inicijativa poticanja održivog razvoja malih jadranskih luka

FRAMESPORT je projekt sufinanciran Programom prekogranične suradnje Italija-Hrvatska kao financijskim instrumentom koji potiče suradnju između dvije susjedne države članice EU-a na Jadranskom moru.

Kroz projekt FRAMESPORT će se provesti koordinirana inicijativa poticanja održivog razvoja malih luka sa aspekta strateške perspektive te im na taj način omogućiti da postanu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na jadranskim obalama.

Takav strateški cilj projekta zahtijeva višestruki pristup koji obuhvaća konkretne pilot aktivnosti, kao i identifikaciju prioritetnih tema koje će se promovirati u sklopu cjelokupne strategije.

Od početne faze projekta, prioriteti će se određivati takozvanim “odozdo prema gore” pristupom (eng. bottom-up) koji uključuje lokalne i nacionalne dionike. Partneri, koji su odabrani kako bi se zajamčio široki teritorijalni pristup, bavit će se temama planiranja i upravljanja, implementacijom poslovnih modela, poboljšanjem kompetencija kroz razne obuke, kao i razvijanjem IKT alata i usluga, podržavajući na taj način efikasan razvoj malih luka na cijelom IT-HR području.

Nadalje, prilagođena IKT platforma će sakupljati i sistematizirati relevantne i ključne informacije o malim lukama, koje će predstavljati početnu točku daljnjeg razvoja. FRAMESPORT će se nadovezati na postojeće znanje te kapitalizirati rezultate pilot aktivnosti integrirajući ih u novi strateški okvir te time pojačati učinke malih pomorskih čvorova duž jadranskih obala.

Projekt će se razvijati kroz razdoblje od 36 mjeseci te uključuje sudjelovanje 15 projektnih partnera i 12 pridruženih partnera, talijanskih i hrvatskih, na čelu sa vodećim partnerom CORILA-om (Konzorcijem za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune).

Logoteam d.o.o. je projektni partner nadležan za radni paket komunikacijskih aktivnosti te sudjeluje u više tehničkih radnih paketa.

Ostali projektni partneri:
PP1 – Općina Monfalcone
PP2 – ITL – Institut za transport i logistiku
PP3 – ASSET – Strateška regionalna agencija za eko-održivi razvoj područja – Regija Apulija
PP4 – Svim Marche – Sviluppo Marche
PP5 – ARAP – Regionalna agencija za proizvodne aktivnosti
PP6 – AAST Termoli – Autonomna agencija za ugostiteljstvo i turizam Termoli
PP7 – Lučka uprava Umag-Novigrad
PP8 – Primorsko-goranska županija
PP9 – Županijska lučka uprava Zadar
PP10 – Lučka uprava Šibenik
PP11 – Sveučilište u Rijeci, PFRI – Pomorski fakultet u Rijeci
PP12 – Logoteam d.o.o.
PP13 – CMCC Foundation – Euro-Mediteranski centar za klimatske promjene
PP14 – Lučka uprava Senj
PP15 – Uprava za pomorstvo iz Italije

Pridruženi partneri:
PP17 – Regija Marche
PP18 – Općina Gabicce Mare
PP19 – Općina Numana
PP20 – Općina Termoli
PP21 – Općina Campomarino
PP22 – Općina Montenero Di Bisaccia
PP23 – Guidotti Ships s.r.l.
PP24 – Marinucci Yachting Club s.r.l.
PP25 – Regija Friuli-Venezia Giulia
PP26 – Regija Veneto
PP27 – Općina Rimini
PP28 – Regija Emilia Romagna

FRAMESPORT NEWSLETTER 1

Facebook stranica projekta: https://web.facebook.com/framesportinterregitalycroatia
Linkedin stranica projekta: https://www.linkedin.com/company/framesport-interreg-italy-croatia/
Link za prijavu na FRAMESPORT e-newsletter: http://eepurl.com/guHI-5


POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Poziv administracija WP 2
Dokumentacija o nabavi administracija WP 2